Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> P (Pákey - Püsnkösti)

P (Pákey - Püsnkösti)

Pákey pákéi Pákey cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Pál de Gyulafejérvár (gyulafejérvári Pál) 1632. jun. 22. Gyulafejérvári Pál György czímerlevele I. Rákóczy Györgytől (czímerrajzzal). Balló István. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 92–93. ■

Pálffy de Tarcsafalva (tarcsafalvi Pálffy) tarcsafalvi Pálffy Mihály iratgyűjteménye (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ tarcsafalvi Pálffy cs lt (1758–1875), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/12. sz. fond. ■ Pálffy György: A tarcsafalvi Pálffy család (2 pecsétrajzzal), Genealógiai Füzetek 5 (1907). 5–8, 15–18. ■

Pálffy de Tusnád (tusnádi Pálffy) Baán Kálmán: A tusnádi Pálffy család. Magyar Családtörténeti Szemle 1942/4: 95. ■ Doby Antal: A tusnádi Pálffy család. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 87–88. ■

Páll de Gyergyószentmiklós (gyergyószentmiklósi Páll) gyergyószentmiklósi Páll család iratairól ismertető Endes Miklós hagyatékában (Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Hung. 2120, Endes Miklós hagyatékában talált családtörténeti iratok ff. 1–15). ■

Páll de Kézdipolyán et Szentlélek (kézdipolyáni és szentléleki Páll) Gyulai Rikárd: Kézdipolyáni és szentléleki Páll Erzsébet leszármazása (8-as ősfa), Genealógiai Füzetek 3 (1905). 115–118. ■ 1818. febr. 24. Kézdipolyáni Páll János leszármazási bizonyítványa. Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 106–107. ■

Pallos de Kisenyed és Jászberény (kisenyedi és jászberényi Pallos) Gyulai Ferencz: A kisenyedi és jászberényi Pallos család. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 114–115. ■

Pánthos 1631. jun. 23. Kenderesi Tamás és Török Bálint hadnagyok, Nagy Péter, Pánthos András és Otthományi György alhadnagyok, 21 tizedes és 115 gyalogos czímerlevele I. Rákóczi Györgytől (czímerrajzzal). Török Pál. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 139–140. ■

Pap de Bencéd (bencédi Pap) bencédi Pap cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Pápai de Hosszúaszó (hosszúaszói Pápai) Gyulai Rikárd: Hosszúaszói Pápai Ágnes, Vita Sándorné leszármazása (8-as ősfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 104–105. ■

Papi 1698. ?. 16. Papi István igénye a Gerendássiak armálisához. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 8 (1910). 127. ■

Pap de Fogaras (fogarasi Pap) Pálmay József: Czimeres sirkövek. Turul 1913. 21–24. ■

Papp de Marsina (marsinai Papp) marsinai Papp cs levelei (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében).■

Papp, Pap Papp, Pap család levéltára, XVIII–XIX. sz. (Magyar Országos Levéltár, P 534, volt 335; 0.35 fm.), erdélyi vonatkozások. ■

Passai 1635. jan. 8. Bálpataki János és Hegymeghi Anna, valamint Vid László és Passai Ilona lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 30. ■

Pásztóhi de Nagyvárad (nagyváradi Pásztóhi) Gyulai Rikárd: Nagyváradi Pásztóhi Zsuzsa, Ugron Györgyné leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 133–138. ■

Pataki de Sárospatak (sárospataki Pataki) sárospataki Pataki cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ sárospataki Pataki Jenő letéte letéte (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Pataky 1662. jul. 21. Pataky István czímerlevele I. Lipóttól (czímerrajzzal), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 54–55. ■

Pathócsy A Pathócsy-család címere. Erdélyi Múzeum. 1897. 306. ■

Paur de Drauth Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■

Péchy de Pécsújfalu (pécsújfalusi Péchy) pécsújfalusi Péchy cs sárközújlaki lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). Tartalmazza még a Sarmasági és a berkeszi Katona család iratait). ■ Szádeczky Lajos: Jelentés a sárköz-ujlaki Péchy-levéltárról. Századok 23 (1889). 522–531. ■

Péchy de Szenterzsébet (szenterzsébeti Péchy) 1639. márcz. 1. Gyulay Ferencz és szenterzsébeti Péchy Margit lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 12. ■

Pécsi (Pécsi Simon családja) Biás István: Genealogiai kalászat. Turul 1911. 74–75. ■

Pekri de Petrovina, Pekri de Pekrovina (petrovinai Pekri, pekrovinai Pekri) Gyulai Rikárd: Petrovinai (pekrovinai) Pekri Mária leszármazása (8-as ősfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 75–76. ■

Perneszy de Osztopán (osztopáni Perneszy) Kis Bálint: Az osztopáni Perneszy család. Turul 10 (1892). 131–133.

Petki de Derzs (derzsi Petki) derzsi Petki család iratai; lásd a Földváry család levelesládáját (Marosvásárhely). ■ Barabás Domokos: A derzsi Petki család történetéhez 1582. Századok 1887. 645–646. ■

Petki de Királyhalma (királyhalmi Petki) 1658. nov. 22. Barcsai Ákos a csíki vashámort királyhalmi Petki Istvánnak adományozza. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 30–31. ■

Petki Petki család iratai a gr. Bánffy család nemzetségi levéltárában (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Kis Bálint: A Petki család. Turul 13 (1895). 97–110. ■

Petke de Ilyefalva (ilyefalvi Petke) ilyefalvi Petke cs lt (1719–1897), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/46. sz. fond. ■

Petrichevich-Horváth de Széplak (széplaki br. Petrichevich-Horváth) széplaki Petrichevich-Horváth cs lt (benne a felsőmagyarzsuki Suky cs lt). (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Kis Bálint: A széplaki Petrichevich-Horváth család. Turul 15 (1897). 29–32. ■ Kelemen Lajos: P. Horváth Miklós családi följegyzései. Unitárius Közlöny. 1907. 217. ■ Petrichevich-Horváth Emil: A Petrichevich család általános története. I. 1069–1526. Bp. 1934 (A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich-család története és oklevéltára I/1.); ism. Fekete Nagy Antal, Turul 49 (1935). 104–105. ■ Petrichevich-Horváth Emil: A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich-család regesztái 1069–1526. Veszprém 1941 (kny. Magyar Családtörténeti Szemle.) ■ Petrichevich-Horváth Emil: A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich-család regesztái 1069–1526. Pécs 1942 (A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich-család története és oklevéltára I/2.) ■ Petrichevich-Horváth Emil: A Petrichevich család naplói. Bp. 1941 (A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich-család története és oklevéltára II/3.) ■ Petrichevich-Horváth Emil: A Mogorovich nemzetség. Adatok a horvát nemzetségek történetéhez. Turul 47 (1933). 19–25 (az 1599. évi címeres levéllel!). ■ Petrichevich-Horváth Emil: Az Ákos-nemzetségbeli Folthy-család és a nemzetség cimere. Turul 1937. 40–42. ■ Sándor Imre: A széplaki Petrichevich-Horváth család (2 czímerrajzzal és 1 mell). Genealógiai Füzetek 6 (1908). 33–41, 65–74, 97–103, 129–143. (Ismertető: Kelemen Lajos. Keresztény Magvető. 1909. 54–56). ■ Sándor Imre: A Petrichevich-Horváth család leszármazása, Petrichevich-Horváth Mózes felett tartott halotti beszédben. 1776. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 103–104. ■ Sándor Imre: Petrichevich-Horváth Boldozsár család följegyzései 1720. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 106. ■ Sándor Imre: Petrichevich-Horváth Miklós családi följegyzései 1692. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 95–96. ■

Petrovay Petrovay család (Máramaros megyei) iratait idézi Petrovay György: A dolhai és petrovai Petrovayak története 1450-től napjainkig. Turul 15 (1897). 58–69, 114–127, 171–187. ■

Pinti de Alsótorja (alsótorjai Pinti) alsótorjai Pinti cs lt (1747–1841), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 531. sz. fond. ■

Pogány de Torda (tordai Pogány) Lásd a Bethlen család bethleni levéltárát (Magyar Országos Levéltár, Bp.) ■ Wolf Rudolf: Bethlen Miklós tordai ősei. Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár 1999. ■ Csánki Dezső: Pogány Miklós czímerlevele 1447. évből. Turul 7 (1889). 78–84. ■

Pókai de Káposztásszentmiklós (káposztásszentmiklósi Pókai) 1641. I. Rákóczy György ítélete káposztásszentmiklósi Pókai Mátyás és zsögödi Mikó János között egy jobbágytelekért folytatott perben, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 14. ■

Pókai de Káposztásszentmiklós (káposztásszentmiklósi Pókai) 1643. márcz. 3. káposztásszentmiklósi Pókai Miklós részjószágait leköti feleségének Kacsó Katának, Genealógiai Füzetek 1 (1903). 43. ■

Pongrácz de Dengeleg (dengelegi Pongrácz) Sándor Imre: Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda síremléke (2 mell). Genealógiai Füzetek 10 (1912). 81–85. ■

Pongrácz de Liptószentmiklós and Óvár (lipótszentmiklósi és óvári Pongrácz) Majláth Béla: A szentmiklósi és óvári Pongrácz-család. Turul 8 (1890). 100–112. ■

Potsa de Hatolyka (hatolykai Potsa) hatolykai Potsa cs lt (1520–1898), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 50. sz. fond. ■ Sándor Imre: Hatolykai Potsa József. 1836–1903. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 94. ■

Potsa de Kilyén (kilyéni Potsa) és Székely ■ kilyéni Potsa és Székely cs lt (1780–1883), Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatósága (Sepsiszentgyörgy), 405. sz. fond. ■

Préda de Nagyilonda (nagyilondai Préda) Sebestyén József: A nagyilondai Préda család (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 98–99. ■

Puj de Puj (puji Puj) Gyulai Rikárd: Puji Puj László leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 106–107. ■

Püsnkösti de Uzon (uzoni Püsnkösti) uzoni Püsnkösti cs lt (1606–1891), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/47. sz. fond. ■