Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> Pótlás II. (2007. 12. 30.)

Pótlás II. (2007. 12. 30.)

 

Pótlás az Erdélyi Családtörténeti Adattárhoz II. (2007. 12. 30.)

 

Apor Apor Péter: Syntagma et syllabus mortuorum ante aetetam meam. Az én születésem előtt az 1676. esztendő előtt való holtaknak számok és nevek úri fő s nemes rendből valóknak, kiket históriákból, kézírásokból, hallomásból essze szedett és utolsó vénségiben mulatságnak okáért írt le báró altorjai Apor Péter ... az 1742. esztendőben. ENMLt, Kemény József gyűjteménye. Ma: Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár Mss. KJ 344. – Apor Péter: Syntagma et syllabus virorum et mortuorum aetate mea, qui memoriam non fugerunt, azaz z élőknek és holtaknak kik életemben hatvan hat esztendeig voltanak, essze sedése és száma ... írta le br. altorjai Apor Péter ... az 1741. esztendőben. Pars 2-da. ENMLt, Kemény József gyűjteménye, Collect. maior mss. hist. Tomus. XX. Ma: Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár Mss. KJ 345.

Bíró de Homoródszentmárton (homoródszentmártoni Bíró) Kovács Sándor: Adalék homoródszentmártoni Bíró Sámuel (1665–1721) főgondnok életéhez. In: Keresztény Magvető, 108 (2002). nr. 1, p.12–19. ■ Koncz J.: Unitárius főurak a kuruc világban. In: Keresztény Magvető 1902. ■ Wass cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára a A Nemzeti Levéltár Kolozs megyei fiókjának őrízetében Kolozsváron), 30. doboz (3035–3138. sz.) iratai között: A Wass család pere Gerebenesért (Torda vm) homoródszentmártoni Bíró János és felesége: Orbán Erzsébet örököseivel (1632–1669). Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai. Székely-Udvarhely: 1900. 37–39.

Bornemisza de Kázon (kászoni Bornemisza) Vekov Károly: Töredékek gy erdélyi család történetéből. Erdélyi Múzeum LXIX (2007). 1–17.

Coşbuc Szabó T. Attila: A Coşbuc- család ősei Hordón. Erdélyi Múzeum. LII (1947). 134–137. ■

Máramaros Alexandru Filipaşcu: Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română. Ediţie îngrijită de Ion şi Livia Piso. Edit. Dacia, 2006, 288 p. + 5 pl. ■

Örmény nemesség Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája. Összeáll. Gudenus János József [kiad. az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület]. Budapest: Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyes. [Budapest] 2000. ■

Söltyős Szabó T. Attila: A csángó sültü ~szültü hangszer- és a székely Söltyős családnév. Magyar Nyelvőr. LXXXIV (1960). 97–100. ■

Szekeres de Mezőmadaras Szekeres Attila István: A mezőmadarasi Szekeres család története (gépelt kézirat).

Sylvester Szabó T. Attila: A Sylvester családnév változatai az erdélyi régiségben. Magyar Nyelv. XLV (1949). 264–269. ■

Trauzner Dáné Veronka: A Trauznerek a fejedelemség korában. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár 2003. 81–93. ■

 

Családi levéltárak Bihar megyei állami levéltárban (Nagyvárad). Az adatokat Emődi Andrásnak köszönöm.

Családi levéltárak Bihar megyei állami levéltárban (Nagyvárad). Az adatokat Emődi Andrásnak köszönöm.

Ugray-Bölöni család levéltára: Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Fiókja Nagyváradon (Direcţia judeţeană Bihor ale Arhivelor Naţionale, Oradea), 67. sz. fond. Segédlet száma (nr. inventar: 101). Évkör: 1295–1894.

Baranyi család levéltára: Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Fiókja Nagyváradon (Direcţia judeţeană Bihor ale Arhivelor Naţionale, Oradea), 67. sz. fond. Segédlet száma (nr. inventar: 270). Évkör: 1519–1861.

Fráter család levéltára: Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Fiókja Nagyváradon (Direcţia judeţeană Bihor ale Arhivelor Naţionale, Oradea), 67. sz. fond. Segédlet száma (nr. inventar: 271). Évkör: 1416–1941.

Leel-Őssy család levéltára: Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Fiókja Nagyváradon (Direcţia judeţeană Bihor ale Arhivelor Naţionale, Oradea), 67. sz. fond. Segédlet száma (nr. inventar: 272). Évkör: 1724–1852.